Начало

   Новини

АКТУАЛНО
ОБЯВИ
Общински съвет
Данъци и финанси
Контакти

   e

    (0579) 7 25 23
   денонощен телефон

   (0579) 710 77
   горещ телефон за
   сигнали за корупция
   (от 9.00 до 16.30 часа)

   (0579) 71088, 71089
   информация за размера
   на данъчни задължения

   телефони за връзка

Медиа

харта на клиента

Декларация за визия,
политика и цели на
общинска администрация Балчик